Vítejte na našich stránkách
Kontakt: +420 602 537 517
Rychlý kontakt
HIKELE - stavební firma
Tel: +420 602 537 517 Mail: info@hikele.cz Web: www.hikele.cz

O firmě

Soukromá firma ing. JAN HIKELE - stavební firma byla založena dne 18.7.1994. Živnostenský list byl vydán Okresním živnostenským úřadem ve Svitavách. Firma se zabývá především realizací stavebních zakázek a to převážně v pardubickém kraji.

V současnosti disponujeme 47 odborně vzdělanými pracovníky, čímž jsme schopni zabezpečit realizaci i těch náročnějších staveb v duchu moderních způsobů organizace práce při realizaci stavebních děl s vysokou kvalitou, profesionálním přístupem a jistotou. Všichni naši pracovníci mají praxi z řady náročných staveb.

Firma je schopna vlastními silami zabezpečit všechny hlavní stavební profese. Dále zabezpečit větší část profesí přidružené stavební výroby ( dále PSV ) a to zámečnické, topenářské, instalatérské, tesařské profese, kdy v rámci středisek hlavní stavební výroby ( dále HSV) jsou včleněny do kapacity řemesel pracovníků PSV, kteří zabezpečují plynulost výrobního toku realizovaných zakázek. Další práce specializované PSV jsou zabezpečovány pomocí specializovaných firem, se kterými firma navázala dlouhodobou a úzkou spolupráci, a od kterých je vyžadována stejná náročnost na vysokou kvalitu a vlastní realizaci, jako se uplatňuje v naší firmě.

Firma je kompletně vybavena po stránce materiálového a technického zabezpečení, má vlastní autodopravu, stavební mechanizaci.

Firma ing.Jan Hikele chce být solidním subjektem v regionu v oblasti stavebnictví, velice jí záleží na spokojenosti Vás, zákazníků - investorů a udržení si své dobré pověsti.

TOPWEBY - webhosting, domény, tvorba www